Witam,

Wykonuję pre-audyt dla warsztatu remontowego. Chcę obliczyć (założyć) strumień powietrza wentylującego dla warsztatu zgodnie ze wzorem:
Q=8,64*Sd *A *U +2,94*cr *cw *Vnom *Sd (GJ/ rok)

Czy strumień przyjąć zgodnie z Metodologią obliczeń świadectw charakterystyki energetycznej: V=0,2*K (Kubatura budynku)

lub

Normatywny współczynnik infiltracji wynosi od 0,5 do 1 m3/hdaPa2/3 na 1 m długości szczelin - obliczyć obwód okien i przyjąć 1m3/h/ 1m długości szczelin.

Będę wdzięczna za pomoc lub doradztwo w tym zakresie.
Pozdrawiam